Dordtselaan 110A, 3073GJ Rotterdam
010 - 846 59 37

Privacy

Privacy beleid

Botanica El Gran Poder

Bedrijfsadres:       Dordtselaan 110 A
Postcode:       3073 GJ
Plaats:       Rotterdam
KvK:       65026357
Btw nummer:       NL.533950570B01
   

Alle gegevens die u verstrekt, worden door ons strikt vertrouwelijk behandeld. Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt aan Botanica El Gran Poder. Dat kan zijn om u te informeren over onze producten of om bestellingen dat u via het Internet heeft geplaatst zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. Botanica El Gran Poder zal uw gegevens niet aan derden geven of verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen indien dit noodzakelijk is om hun werkzaamheden voor ons te kunnen uitvoeren of om te voldoen aan wettelijke eisen.

Indien Botanica El Gran Poder uw gegevens wenst te gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet voorzien zijn in ons privacy beleid, zullen wij contact met u opnemen alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden. Wij zullen u in dat geval informeren over de wijzigingen en u de kans bieden uw deelname te weigeren. Op verzoek bieden wij de bezoekers van onze site de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens die wij van hen bijhouden, te corrigeren of te verwijderen. U kunt contact met ons opnemen via ons contactformulier of via het hierboven vermelde adres.

Gebruik Website
Bij elk bezoek aan onze website herkent onze webserver automatisch het ip-adres. Bij een bezoek aan onze website bewaren wij:

– Uw e-mailadres als je boodschappen/vragen plaatst op deze website;
– Uw e-mailadres als je dit aan ons communiceert;
– De domeinnaam van andere sites die geraadpleegd zijn om naar onze site te gaan;
– Alle informatie met betrekking tot de pagina’s die op onze site geraadpleegd zijn.

Deze informatie wordt uitsluitend gebruikt om:

– De inhoud van onze website te verbeteren;
– Het aantal bezoeken op onze website te kunnen vaststellen.
De informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden.

Op deze site kunnen we gebruiken maken van cookies. Een cookie is een klein bestand dat verstuurd wordt door een Internetserver en dat zich op de vaste schijf van uw computer installeert. Dit bestand houdt de sporen bij van de bezochte Internetsite en bevat een aantal gegevens over uw bezoek: om uw voorkeuren te registreren; om informatiesessies te registreren, zoals informatie over hetgeen u toevoegt aan uw boodschappenlijst; om uw vroegere activiteiten op de site te registreren, om bij uw volgend bezoek een beter dienstverlening te bieden; om de inhoud en de presentatie van de site aan te passen op basis van uw browsertype of van andere informatie die door de browser verstuurd wordt.
Wij hebben geen partnerschappen of speciale relaties met derden op Internet. Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of wijzigingen te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site. Als wij gegevens overdragen aan derden waarmee wij contractueel verbonden zijn, dan moeten deze derden in het kader van de contractbepalingen de volgende veiligheidsmaatregelen treffen: Een veilige verbinding waarborgen waarover gegevens worden uitgewisseld.

Aankopen via het Internet
Voordat u een bestelling kan plaatsen via het internet kunt u een gebruikers account aan maken, dit is niet verplicht u kunt ook een bestelling plaatsen zonder een account aan te maken. Als u bij Botanica El Gran Poder een account aanmaakt, bewaren wij uw gegevens op een beveiligde database. In uw Botanica El Gran Poder account slaan wij informatie op zoals uw naam, adres, telefoonnummer, emailadres, aflever- en betaalgegevens,
zodat u deze niet bij iedere nieuwe bestelling hoeft in de vullen. Alle gegevens dat u aan ons verstrekt worden uitsluitend gebruikt om:
– Bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen;
– U te informeren over de status van uw bestelling;
– De afhandeling van uw betaling, verzending en bestelling.

Bekijk onze categorieën