Scroll Top
Dordtselaan 110A, 3073GJ Rotterdam

Disclaimer

Door het bezoeken van www.botanicaelgranpoder.nl word je geacht kennis te hebben genomen van de onderstaande bepalingen, deze te begrijpen en deze te hebben geaccepteerd.
Botanica El Gran Poder VOF stelt alles in het werk om de website goed te laten functioneren en permanent toegankelijk te houden. Hierbij spelen vele factoren een rol, waaronder de afhankelijkheid van externe partijen. Maar ook de persoonlijke browser- en/of internetinstellingen van de gebruiker. Als gevolg hiervan kan Botanica El Gran Poder VOF niet garanderen dat de website altijd toegankelijk is, naar behoren functioneert en/of vrij is van virussen.

Ondanks de constante zorg en aandacht die Botanica El Gran Poder VOF aan de samenstelling van de website besteedt, is het mogelijk dat de informatie die op deze website wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. Aan de inhoud van de gegevens op deze website kunnen geen rechten worden ontleend.

Botanica El Gran Poder VOF is niet aansprakelijk voor elke vorm van directe of indirecte schade die voortvloeit uit of op elke manier verband houdt met het gebruik van deze website, met onvolkomenheden of onjuistheden in de informatie op deze website of met het functioneren hiervan.

De informatie op deze website kan dagelijks aangevuld worden en kan op elk moment zonder voorafgaande mededeling of verplichting worden gewijzigd. Vragen, opmerkingen of suggesties over de inhoud van de website kan je kenbaar maken via info@botanicaelgranpoder.nl. Ook als je ziet dat de website niet volledig is of fouten bevat, horen we dit graag van je.

Overigens wijst Botanica El Gran Poder VOF alle aansprakelijkheid af wegens het gebruik van andere websites die via hyperlinks aan de website zijn gekoppeld. Verwijzingen en hyperlinks naar websites van derden dienen slechts ter informatie van de gebruiker. Botanica El Gran Poder VOF heeft geen controle over de inhoud van deze websites en het gebruik van dergelijke links is dan ook geheel voor eigen risico.

COPYRIGHT NOTICE – AUTEURSRECHTEN

www.botanicaelgranpoder.nl is het eigendom van Botanica El Gran Poder VOF en valt onder auteursrechtelijke bescherming. Behalve voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik, is het niet toegestaan deze website of onderdelen ervan op welke wijze dan ook te verveelvoudigen, kopiëren of op andere wijze openbaar te maken, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Botanica El Gran Poder VOF. Dit geldt voor zowel de teksten, de vormgeving als de afbeeldingen.

Desclaimer is in werking getreden op 20 januari 2023.

©BOTANICA EL GRAN PODER VOF