Scroll Top
Dordtselaan 110A, 3073GJ Rotterdam

Retour

Retour

U heeft het recht om binnen 14 dagen, zonder opgave van redenen, een artikel retour te sturen (herroepingsrecht). Binnen deze termijn kunt u het artikel bekijken en beoordelen zoals u ook in een winkel doet, tenzij anders vermeld.
De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag:
– waarop het artikel in uw bezit is:
– bij meerdere artikelen in een bestelling, die afzonderlijk worden geleverd: waarop u het laatste artikel heeft ontvangen:
– bij een artikel dat uit verschillende onderdelen bestaat: waarop u het laatste onderdeel hebt ontvangen.
Mocht u gebruik willen maken van uw herroepingsrecht dan moet u de retourartikelen zelf retour opsturen
naar het volgende adres:

Botanica El Gran Poder
Dordtselaan 110 A
3073 GJ Rotterdam
Nederland

U kunt het artikel alleen terug sturen als:
– het artikel compleet is
– in de – voor zover redelijkerwijs mogelijk – originele staat en fabrieksverpakking.

Zodra wij uw retourartikelen in goede orde hebben ontvangen zal u een bevestiging krijgen via de mail, hier zal ook het bedrag in staan wat wij aan u terug zullen storten. Het bedrag is altijd met aftrek van de door u betaalde verzendkosten en zal op de zelfde wijze waarmee betaald is terug worden gegeven, tenzij anders vermeld.

De kosten voor het retourneren zijn voor u echter zijn er uitzonderingen, mocht het product niet het juiste product zijn volgens uw geplaatste bestelling.
Mocht dit het geval zijn dan kunt u het beste contact op nemen met ons.